Danışmanlık Histemlerimizi; Alanında uzman ve daha öncesinde fakülte kurmuş ve açılmasını sağlamış Profesör ve Öğretim Üyelerinden oluşan ekibimiz ile sağlamaktayız. Hastane inşaatı hizmetlerimizi ise daha önce Türkiye’nin önde gelen  5 hastanesinin inşaatı tamamlamış işbirliği firmamızla sunmaktayız.

  1. Tıp Fakültesinin ve Laboratuvarlarının Kurulum Danışmanlığı
  2. Tıp Fakültesi Hastanesinin İnşaat, Ruhsatlandırma ve Kurulum Danışmanlığı
  3. Diş Hekimliği Fakültesinin ve Laboratuvarlarının Kurulum Danışmanlığı
  4. Diş Hekimliği Hastanesinin Kurulum Danışmanlığı
  5. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laboratuvarlarının Kurulum Danışmanlığı
  6. Hücre ve Doku Kültürü Araştırma Laboratuvarının Kurulum Danışmanlığı
  7. Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarının Kurulum Danışmanlığı