21. yüzyılda Dünya’daki tüm bilim insanları insanlığa faydalı olabilecek çözümleri deneysel araştırmalarla ispatlayıp bilim camiası ile paylaşmaktadır. Bu sayede insanlık için yeni koruyucu veya tedavi edici ürünler piyasaya sürülmektedir. Anlaşılacağı üzere bilimsel araştırma ve deney laboratuvarları bilim camiası için olmazsa olmazdır, bizde ekip olarak üniversitelere ve firmalara çeşitli araştırma laboratuvarları kurulması hususunda danışmanlık etmekteyiz.

 

 

Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Patoloji, Histoloji, Androloji, İnfertilite Kliniği, Elektron Mikroskobisi, Işık Mikroskobisi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi gibi sağlık alanıyla ilgili bir çok laboratuvarının kurulması hususunda uzman akademisyen ekibimizle birlikte danışmanlık hizmeti vermekteyiz.